Support
Spalco-OWA.com
Tel : 02-391-4224 02-391-8680
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 2   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 15/09/2016
รายละเอียด: แผ่นฉนวนกันเสียง PE-Foam Board แบบเรียบชนิด Closed Cells ช่วยป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นออกไปภายนอกหรือป้องกันเสียง จากภายนอกเข้ามาภายในได้ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้ง ในช่องระหว่าผนัง 2 ชั้นเพื่อเป็นฉนวนกันเสียงและช่วยเก็บอุณหภูมิได้ มีความปลอดภัยเนื่องจากเป็นชนิด
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 15/09/2016
รายละเอียด: Dimension: Width 60 cm. x Height 60 cm. Thickness: 1.5 inch
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1