Support
Spalco-OWA.com
Tel : 02-391-4224 02-391-8680
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 12   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 19/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติก รุ่น COMET ยี่ห้อ OWA นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ขนาดแผ่น 0.66 x 1.20 ซม. ความหนา 12 มิลลิเมตร วางบนโครงที่บาร์ ชนิดขอบเรียบ
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 23/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 23/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600 x 600 x 15 มม. 600 x 1200 x 15 มม. ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3) ขอบบังใบ (S3a)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 23/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3) ขอบบังใบ (S3a)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
แผ่นอะคูสติก HARMONY 72 แผ่นอะคูสติก HARMONY 72 แผ่นอะคูสติก HARMONY 72
เพิ่มเมื่อ: 23/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600 x 600 x 15 มม. 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3) ขอบบังใบ (S3a)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 23/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600 x 600 x 15 มม. 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3) ขอบบังใบ (S3a)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 24/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600 x 600 x 15 มม. 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3) ขอบบังใบ (S3a)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 24/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600 x 600 x 15 มม. 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3) ขอบบังใบ (S3a)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 27/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 27/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 27/05/2016
รายละเอียด: แผ่นฝ้าอะคูสติกยี่ห้อ OWA มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง ลดปัญหาเสียงสะท้อน, ก้อง ภายในห้อง ผลิตจากใยแร่ธรรมชาติ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ความหนาแผ่น 15 มิล ขนาด 600x1200x15 mm ชนิดวางบนโครงทีบาร์ ขอบเรียบ (S3)
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 31/08/2016
รายละเอียด: Ceiling Systems แผ่นฝ้าเพดานอคูสติกดูดซับเสียง
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1