Support
Spalco-OWA.com
Tel : 02-391-4224 02-391-8680
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 1   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 13/10/2018
รายละเอียด: มีความสวยงาน แข็งแรง ทนทานต่อความชื้นและสภาพอากาศภายนอก ทนทานกว่าพื้นไม้ที่ผลิตจาก PVC และพลาสติกอื่นๆ ใช้งานได้ภายใน หมดกังวลเรื่องปลวกและแมลง ไม่มีการผุกร่อนจากความชื้น ไม่หดตัวหรือขยายตัวตามสภาพอากาศ ไม่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสี คงรูปตลอดอายุการใช้งาน
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1